top of page

บ้านไร่สายลม บ้านสำหรับทุกครอบครัว

สวนเกษตรแบบอินทรีย์

จากจุดเริ่มต้นด้วยรัก..ที่เรามีต่อครอบครัว
อยากให้คนที่เรารักมีสุขภาพกายใจที่ดี
สุขภาพใจที่ดีต้องอยู่ในสุขภาพกายที่ดี
พื้นฐานของการจะมีสุขภาพกายที่ดีย่อมเกิดจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญคืออาหารนั้นต้องปลอดภัย ไม่มีสารพิษปนเปื้อน

แต่การจะเลือกวัตถุดิบที่ไร้สารพิษมาประกอบอาหารได้นั้นเป็นเรื่องยากและมีต้นทุนที่สูง
ในปัจจุบันด้วยยุควัตถุนิยม สภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ การผลิตมุ่งเน้นไปที่ปริมาณ เพื่อมุ่งหวังกำไรเป็นหลัก ทำให้เลี่ยงไม่ได้ที่การผลิตวัตถุดิบในปริมาณมากจำเป็นต้องใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อคงสภาพให้วัตถุดิบสวย น่ารับประทานหรืออยู่ได้นานขึ้น


"พี่หรั่ง" เจ้าของร้านอาหารบ้านไร่สายลม สนใจและศึกษาเกี่ยวกับกสิกรรมไร้สารพิษ 
การทำเกษตรแบบอินทรีย์ เล็งเห็นความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของการใช้ชีวิต และต้องการทำร้านอาหารในเชิงบูรณาการ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการทำกสิกรรมไร้สารพิษและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จัดทำโครงการนำร่อง "ปลูกด้วยรัก ผักปลอดภัย" เราใช้ผักปลอดสารเคมีที่ปลูกเอง (บางประเภท) ในการประกอบอาหาร หากมีเหลือมากก็จำหน่าย และสวนในพื้นที่ทั้งหมดดูแลตามแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ใช้น้ำจุลินทรีย์ และปุ๋ยที่หมักเองจากเศษอาหาร ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในพื้นที่
เราเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวที่ใช้บ่อย เช่น ตะไคร้, กะเพรา, พริกขี้หนู, ผักกูด, มะเขือพวง, มะเขือเปราะ, ถั่วฝักยาว, ถั่วพู, มะละกอ, กล้วยน้ำว้า, กล้วยหอม ฯลฯ ส่วนหนึ่งบนพื้นที่ด้านหลังของร้านอาหารบ้านไร่สายลม และอีกส่วนหนึ่งบนสวนพื้นที่ 4 ไร่ หลังบ้านของปู่กับย่า ที่ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีปู่กับย่าเป็นผู้ช่วยหลัก ในการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่สวนนั้นเป็นหลัก เน้นที่ปลูกเพื่อบริโภคเอง และนำมาใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารบ้านไร่สายลม ที่เหลือจึงนำไปจำหน่ายต่อไปน้ำหมักและปุ๋ยสำหรับโครงการได้มาจากการหมักเศษผลไม้ ผัก และของทะเล รวมไปถึงวัตถุดิบอาหารอื่นๆ ที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารภายในร้านอาหารบ้านไร่สายลมทุกวัน เศษใบไม้ ใบหญ้า จากการตัดแต่งสวนและตัดหญ้าก็ล้วนมีประโยชน์นำมาหมักเป็นปุ๋ยเวียนไว้ใช้ได้เป็นอย่างดีแม้เวลาและบุคลากรจะมีจำกัดมากๆ แต่เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างเต็มความสามารถของเรา เพื่อให้โครงการปลูกด้วยรักผักปลอดภัย และสวนออแกนิคสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อย่างไรฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

bottom of page