top of page

บ้านไร่สายลม บ้านสำหรับทุกครอบครัว

ทีมงานของเรา

งานบริการเป็นงานที่พวกเรารักและทำด้วยใจ
พวกเราครอบครัวบ้านไร่สายลม
พร้อมบริการทุกท่านอย่างเต็มที่ ด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ

ทีมงานของเราแบ่งส่วนความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน แยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มหน้าบ้าน และ 2. กลุ่มหลังบ้าน

กลุ่มหน้าบ้าน
จะเป็นผู้รอต้อนรับ และทำหน้าที่บริการลูกค้าโดยตรง
ได้แก่ พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานบาร์น้ำ, แคชเชียร์, แอดมิน, นักร้องนักดนตรี รวมไปถึง พนักงานรับรถ

กลุ่มหลังบ้าน
รับผิดชอบงานสนับสนุนในร้านเป็นหลัก
เพื่อให้งานหน้าบ้านราบรื่น เรียบร้อย
ไม่ได้คอยรอต้อนรับลูกค้าด้านหน้าร้านโดยตรง
ได้แก่ ครัวทุกแผนก, พนักงานเดินอาหาร, แม่บ้าน, คนสวน, งานช่าง

พวกเราทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองต่างมีความสำคัญ
เป็นแรงผลักดัน และเป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน
เราต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา และครอบครัวของเราดีขึ้น สุขขึ้น
ผ่านการให้บริการที่ดี น่าประทับใจ

ปณิธานของเรา
ตอบแทนลูกค้าที่สนับสนุนเรา
ด้วยการให้บริการที่จริงใจ รักษามาตรฐาน
พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

พวกเราหวังว่าการมาใช้บริการที่นี่จะทำให้ทุกท่านมีช่วงเวลาดีๆ ที่น่าจดจำ
เราจะยินดีมาก หากได้รับคำแนะนำหรือคำติชมจากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาให้งานบริการของพวกเราดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

Thank you for your support.
All your valuable comments and feedback are appreciated. we are happy to be at your service.

bottom of page