top of page

บ้านไร่สายลม บ้านสำหรับทุกครอบครัว

อาคารห้องน้ำ

ห้องน้ำของร้านอาหาร เปรียบเสมือนห้องรับแขก
บ้านไร่สายลม ให้ความสำคัญและใส่ใจ
ในการดูแล ทำความสะอาด ห้องน้ำทุกชั่วโมง 
เพื่อให้ห้องน้ำสัมผัสสะอาด กลิ่นสะอาด พร้อมใช้อยู่เสมอ



มีจำนวนห้องน้ำที่พอเหมาะกับพื้นที่ให้บริการลูกค้า
อาคารห้องน้ำชายหญิงเป็นอาคารเดียวกัน 
แต่แบ่งออกเป็นห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายอย่างชัดเจน เป็นสัดส่วน
สุขภัณฑ์คำนึงถึงลูกค้าทุกช่วงวัยที่เข้ามาใช้บริการ

ห้องน้ำหญิง จำนวน 7 ห้อง (ชักโครก 4 ห้อง และนั่งยอง 3 ห้อง) อ่างล้างมือ 3 จุด
ห้องน้ำชาย  จำนวน 6 ห้อง (ชักโครก 4 ห้อง และนั่งยอง 2 ห้อง) อ่างล้างมือ 2 จุด โถปัสสาวะ 5 โถ

bottom of page